ECTS/AKTS ve TYYÇ KATALOĞU YÖNETİM SİSTEMİ

NEDİR?

AKTS ve TYYÇ Kataloğu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen Ulusal Yeterlilikler ile Bologna Süreci uygulamalarını birleştiren bir bilgi paketidir  ve online bir Web portalı üzerinde yer alır.

Üniversiteler, Bologna Süreci’ne uyumlu olarak oluşturulan akademik programları ve eğitim anlayışları ile hedefleri hakkında ayrıntılı bilgi vermek amacıyla AKTS ve TYYÇ Kataloğu’nu özel olarak hazırlarlar. AKTS ve TYYÇ Kataloğu’nda, derslerin AKTS kredileri, öğrenci iş yükleri, değerlendirme süreçleri ve bunlarla ilgili tüm bileşenler adım adım açıklanmaktadır.

Bu bilgi paketinin yararlanıcıları, öğretimi yapılan akademik programlarla ilgili bilgilere ulaşabilmenin yanı sıra, üniversitedeki eğitim-öğretimin dışındaki öğrenci yaşamıyla ilgili pratik bilgiler de edinebileceklerdir.

Bu katalog, Avrupa Komisyonu tarafından her yıl verilen mükemmellik ödülü olan AKTS etiketinin (ECTS LABEL) alınmasında kilit rol oynar.

ECTS / AKTS HAKKINDA

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)-European Credit Transfer System (ECTS) öğrenci merkezli, öğrencinin iş yüküne dayalı bir kredi sistemidir. Öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü (teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler vb.) ifade eden bir değerdir.

Bologna Süreci’nin Türkiye’de uygulanması aşamasında, AKTS en önemli çalışma alanlarından biridir. Son yıllarda, Türkiye’deki birçok üniversite kendi kredi ve notlandırma sistemlerini AKTS prensiplerine uyumlaştırma çalışmalarını yoğunlaştırmış durumdadırlar.

TYYÇ HAKKINDA

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Avrupa Birliği (AB) tarafından 2000 yılında yayınlanan Lizbon Stratejisi hedefleri ve ülkemizin 2001 yılında dahil olduğu Bologna Süreci hedeflerine yönelik olarak, Bologna Süreci’ne üye ülkelerin yükseköğretim sistemlerinde şeffaflık, tanınma ve hareketliliği artırma amaçlarıyla 2010 yılına kadar oluşturmayı taahhüt ettikleri “yükseköğretim alanında ulusal yeterlilikler çerçevesi geliştirme” yi ifade etmektedir.

Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi, ulusal ve uluslararası paydaşlarca tanınan ve ilişkilendirilebilen yeterliliklerin belirli bir düzen içerisinde yapılandırıldığı bir sistemdir. Bu sistem aracılığıyla, yükseköğretimde tüm yeterlilikler ve diğer öğrenme kazanımları açıklanabilir ve tutarlı bir şekilde birbiri ile ilişkilendirilebilir.

İLETİŞİM


+90 212 284 40 33

LEVENT MAH. ÇAYIRÇİMEN SK EMLAK BANKASI KONUTLARI C-3 BLOK KAT 5 DAİRE 12 İSTANBUL / TÜRKİYE

Google+