BAŞA DÖN

3! BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - İSTANBUL

3! AR-GE VE YAZILIM - URLA

KİŞİSEL VERİLERİN KULLANIMI HAKKINDA

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI


Biz, Üç Faktöriyel Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. (“3!”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına değer veriyor, dolayısıyla sizin de aynı hassasiyeti göstermenizi bekliyoruz. Bu sebeple hangi kişisel verilerinizi ne amaçla kullandığımızı detaylarıyla anlatan bu metni okumanız, bunların idari ve teknik güvenliğinden “Veri sorumlusu” sıfatıyla sorumlu olan 3!’in yükümlülüklerini net bir şekilde anladığınızı göstermeniz bizim için çok önemlidir.

Neden bu metni okuyorum?

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (“KVKK”) 10. maddesi, kişisel verileri işlenen (kullanılan) kişilerin (KVKK’da ilgili kişi olarak ifade edilmektedir), bu verileri kullanan “Veri Sorumlusu” tarafından bilgilendirilmesini zorunlu kılmaktadır.

Kullanılan kişisel verilerim nelerdir?

İnternet sitemizi kullanmanız halinde, aşağıda belirteceğimiz amaçlar çerçevesinde tabloda yer alan kişisel verileriniz kullanılacaktır.

Veri Kategorisi  İşlenen Kişisel Verileriniz
Kimlik Verisi  Kullanıcı adı, soyadı
İletişim Verisi  Kullanıcı e-posta adresi, telefon numarası, adresi, cep telefon numarası
İşlem Güvenliği Verisi  İnternet sitesi giriş-çıkış saatiniz, IP adresi bilginiz
Diğer  Kullandığımız çerezler vasıtasıyla elde ettiğimiz veriler

3! Web Sitesi’nde sitesinde çerez (cookie) kullanımının bulunduğunu, 3!’in kullanıcılarına internet sitesi üzerinden sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi, farklı hizmetler önermek sureti ile fayda sağlanması ve bu sayılanlara benzer amaçlar ile bu Aydınlatma Metni ile belirtilen amaçlar ve de 3!’un sunduğu hizmetlerin kapsamı dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizin ve internet sitesi içindeki hareket bilgilerinizin toplanacağını, işleneceğini, üçüncü kişilerle paylaşılacağını ve güvenli olarak saklanacağını belirtmek isteriz. İnternet tarayıcınızdan kalıcı çerezleri kaldırabilir ve reddedebilirsiniz. Çerez kullanımını kaldırmanız veya reddetmeniz halinde internet sitesini ve uygulamayı kullanmaya devam edebilirsiniz ve fakat internet sitesinin ve/veya uygulamanın tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz. Bu kapsamda, eğer internet sitesi ve/veya uygulamayı tüm işlevleriyle birlikte kullanmak istiyorsanız ve çerezlerin kullanımına ilişkin onayınız bulunmuyorsa, 3! Web Sitesi’ni kullanmamanızı rica ederiz. Detaylı bilgi için Çerez (Cookie) Politikamızı okuyabilirsiniz.

Kişisel verilerim nasıl ve hangi gerekçe ile elde ediliyor?
3! olarak kişisel verilerinizi
• www.3faktoriyel.com adresini ziyaret etmeniz ile birlikte,
• “Bülten'e Üye Ol” butonu üzerinden üyelik bilgilerini doldurmanız halinde, dijital yollarla (KVKK’da “otomatik olan” yöntem şeklinde ifade edilmektedir.) toplamaktayız.

Kişisel verilerinizi; temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla hukuki olarak geçerli sayılan menfaatlerimiz için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi, kanunlarda işlemenin öngörülmüş olması sebepleriyle toplamaktayız.


Kişisel verilerim neden kullanılıyor?
3! olarak kişisel verilerinizi
• Hizmet ve faaliyetlerimizle ilgili öneri, şikâyet ve taleplerinize geri dönüş sağlayabilme (Örneğin, Bize Ulaşın sekmesini kullanmanız durumunda size geri dönüş sağlayabilmek adına iletişim bilgilerinizi işlemekteyiz.),
• Yasal düzenlemelerin öngördüğü ve zorunlu kıldığı hukuki yükümlülükleri yerine getirme (Örneğin, internet sitemizi size sunarken sitemizin trafik kayıtlarını tutmak zorundayız.), • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgileri temin etme (Örneğin, internet sitemizdeki bilgileri kanunlardan kaynaklanan yükümlülüklerimiz uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşmak zorundayız.),
• İnternet sitemiz vasıtasıyla sizlere sunduğumuz hizmetleri iyileştirme, ilgilendiğiniz sekmeler ve bu sekmelerde geçirdiğiniz vakit doğrultusunda sizlere en uygun hizmeti sağlama (Örneğin, sitemizdeki ziyaretlerinizde hangi sekmeleri daha sık kullandığınızı veya hangi sekmelere erişim zorluğu yaşadığınızı tespit ederek internet sitemizi geliştirmek adına bu verilerinizi işlemekteyiz.)
• İnternet sitemizin kullanımını arttırma, marka ve ürünlerimizin pazarlama süreçleri yürütme ve size kişiselleştirilmiş reklamlar sunabilme (Örneğin, hangi ürün veya hizmetlerimizle daha çok ilgilendiğinizi tespit ederek size bu tür ürünlere yönelik reklamlar sunmak adına verilerinizi işlemekteyiz.) amaçlarını gerçekleştirebilmek için işliyor ve bu amaçların dışında asla kullanmıyoruz.

Kişisel verilerim başkalarına aktarılıyor mu?

Evet, kişisel verilerinizi özetle iş ortaklarımıza, resmî kurumlara, denetçilerimize, avukatlarımıza, mali müşavirlerimize aktarmak durumunda kalabiliyoruz. Ancak aktarımı yalnızca belirli amaçlar çerçevesinde ve bilginiz dâhilinde yapıyoruz. Dolayısıyla kişisel verileriniz;

• İnternet sitemizin yönetilmesi, sunduğumuz hizmetin kalitesini arttırmak ve bütünlüğünü sağlamak, amacıyla iş ortaklarımıza,
• İş süreçlerimizin mevzuata uygun yürütülmesi ile hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla avukatlar, denetçiler ve vergi danışmanlarına,
• Yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla düzenleyici ve denetleyici kurumlar, mahkeme ve icra müdürlükleri gibi talep edilen bilgiyi vermekle yükümlü olduğumuz diğer resmî kurumlara,
• Taleplerinizin yerine getirilmesi amacıyla tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize
aktarılabilmektedir.

KVKK bana hangi hakları veriyor?

KVKK size kişisel verileriniz üzerinde kontrol sağlayabilmeniz amacıyla, (a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; (b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; (d) varsa yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; (e) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; (f) kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bir çok hak sağlamaktadır. Bu hakların tamamını ve detaylarını KVKK’nın 11. maddesinde bulabilirsiniz.


Haklarımı nasıl kullanabilirim?

3! olarak, www.3!.com içerisinde başkaca sitelere bağlantılar bulunduğunu ve 3!’un gizlilik ilkelerinin sadece www.3!.com platformumuzda uygulanacağını, bağlantısı bulunan diğer sitelerle ilgili olarak herhangi bir sorumluluğumuz bulunmadığını hatırlatmak isteriz.
Veri Sorumlusu:Üç Faktöriyel Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti.
PostaUlus, Lotus World, Ambarlıdere Sk. No:6 Kat 5, 34347 Beşiktaş/İstanbul, Türkiye
E-posta:info@3faktoriyel.com

30YILLIK TECRÜBE

Üniversite Bilgi Sistemlerinden, İş Zekası Yazılımlarına, Web Tabanlı Uygulamalardan Mobil Çözümlere,Toplamda 30 Yılı Aşan Deneyimimiz İle, Üniversitelere, Çok Uluslu Şirketlere, STK'lara ve Avrupa Birliği Projelerine anahtar teslim yazılım çözümleri sunuyoruz.

NEYE İNANIYORUZ?

NEDEN HIZLI, ESNEK VE YENİ NESİL YAZILIM ÇÖZÜMLERİ GELİŞTİRİYORUZ

Internet Teknolojileri ve Mobil dünyadaki son gelişmeler, kullanıcı sayısının hızla artması, Internet erişiminin ucuzlaması ve yaygınlaşması, Web 2.0 ile ortaya çıkan sosyal medya patlaması ve bunun getirdiği fırsatlar, geleneksel bilişim teknolojileri ihtiyaçlarına daha dinamik ve daha yeni çözümler sunulmasını gerektirmektedir.

3! Bilgi Teknolojileri'nin yeni bilişim dünyası ihtiyaçlarına yaklaşımı, bu dinamizm üzerine kuruludur: "Hızlı, esnek, yeni trendlere uygun ve kurumsal çözümler geliştirmek".

STRATEJİMİZ

3! Bilgi Teknolojileri'nin stratejisi, yıllardır bu sektörde çeşitli pozisyonlarda çalışmış kurucularının, değişen bilişim teknolojisi ihtiyaçlarının geleneksel yollarla karşılanamadığını görmeleri ve bu durum karşısında bireysel olarak geliştirdikleri çözüm ve yaklaşımların, kullanıcı deneyimini öne çıkararak, kurumsal olarak da sunulması fikrine dayanır.

VİZYONUMUZ

3! Bilgi Teknolojileri, hızla gelişmek ve büyümek isteyen yerel ve uluslararası sektörlerdeki işletmelerce çözüm ortağı olarak tercih edilen, kurumsal, yenilikçi ve girişimci bir bilişim şirketi olarak sektörde yeni dinamikler ve trendler yaratmak.

MİSYONUMUZ

Gelişen internet ve web teknolojilerini yakından takip etmek ve bu teknolojileri kullanarak kurumların ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmek, elde edilen deneyimleri “bilginin paylaşarak artması” prensibi ile yola çıkarak, yerel ve uluslararası platformlarda paylaşmak, oluşan bu sinerji ve yaratıcılık ile başarılı büyük projelere imza atmak.

NASIL YAPIYORUZ?

Yeni fikirlerin hayata geçirilmesi için sadece finansman kaynaklarına değil, tutkuyla bu fikirleri benimseyen yüksek yeteneklere sahip ekiplere ihtiyaç vardır. 3! Bilgi Teknolojileri, bu ihtiyaçlara cevap vermek için, işte bu yeni nesil yeteneklere sahiptir.

GÖZLEMCİ

Yazılım geliştirirken yeni trendleri yakından takip ediyor ve projelerimizde uyguluyoruz.

YENİLİKÇİ

"Nasıl daha iyisini yaparız, nasıl daha verimli, dinamik ve yenilikçi uygulamalar geliştiririz?" sorusuna cevap arıyoruz.

YARATICI

Kendi fikirlerimizin peşinden gidiyor, doğadan ve hayattan ilham alıyoruz.

CESUR

Yeni fikirleri hayata geçirmekten korkmuyoruz. Cesaret bizi tecrübeye, tecrübe bizi daha iyi kararlara götürüyor.

ÜRÜNLER

Hazır Çözümlerimiz

3! Bilgi Teknolojileri, elde ettiği tecrübelerle sürekli yenilenen hazır ürünler geliştirmiştir. Bu ürünler haricinde size özel geliştireceğimiz kurumsal yazılım ihtiyaçlarınız için bize ulaşabilirsiniz.

3fexam

3fexam, Web tabanlı online bir sınav çözümüdür.

DETAYLI BİLGİ

3fexam : ONLINE E-SINAV SİSTEMİ
Web tabanlı online bir sınav çözümüdür. Bu sayede kullanıcılara, bir çok konuda çeşitli soru havuzlarından seçilen farklı zorluk seviyelerindeki sorulardan oluşan online sınavlar yapılabilir, bunların sonuçları sınav bitiminde anında görüntülenebilir, sonuçlar çeşitli grafik ve raporlarla değerlendirilebilir, performans takibi yapılabilir. Devamı...

3fCMS

BİRDEN FAZLA WEB SİTESİNİ AYNI ANDA YÖNETEBİLEN GELİŞMİŞ İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ

DETAYLI BİLGİ

3fCMS : WEB VE İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ
Kurumunuzun ana Web sitesinin ve tüm alt Web sitelerinin oluşturulabildiği, yönetiminin yapıldığı, haber, duyuru vb. gibi içeriklerin düzenlendiği, kontrolünün yapıldığı Web ve içerik yönetim sistemidir. Bu içeriklerin güncel tutulmaları ve yenilenmelerini hızlandıran ve kolaylaştıran bir yapıya sahiptir. Bu sistem sayesinde sınırsız sayıda Web sitesi ve alt site ya da sayfa oluşturulup yönetilebilir. Devamı...

M3fhr

İnsan Kaynakları departmanlarınca, çalışanların izin yönetimini sağlayan Web tabanlı Uygulamadır

DETAYLI BİLGİ

3fHR : İK İZİN YÖNETİM SİSTEMİ
Özellikle çalışan sayısı yüksek olan şirket ve kurumların İnsan Kaynakları departmanlarınca, çalışanların izin başvurularını alan ve organizasyon yapısına göre onay sürecini yürüten, sonrasında da yıllık izin durumlarının yönetimini sağlayan online bir İzin Yönetim Sistemi’dir. Devamı...

Spark

Sosyal Medyanın gücünü ve özelliklerini kullanarak kurumunuzun iletişimini güçlendiren ve yönetimini kolaylaştıran bir sosyal paylaşım platformudur.

DETAYLI BİLGİ

SPARK : KURUMLAR İÇİN SOSYAL MEDYA ÇÖZÜMÜ
Sosyal Medyanın gücünü ve özelliklerini kullanarak kurumunuzun iletişimini güçlendiren ve yönetimini kolaylaştıran bir sosyal paylaşım platformudur. İşletmelerin ve kurumların, sosyal paylaşım ağlarının avantajlarını kendi iç organizasyonlarında güvenle kullanabilmelerini sağlar. Devamı...

3fCampus

Ana modülü Öğrenci Bilgi ve Otomasyon Sistemi olan Üniversiteler için Yeni Nesil Dijital Ekosistem

DETAYLI BİLGİ

3fCampus : ÖĞRENCİ BİLGİ VE OTOMASYON SİSTEMİ
Üniversitelerin ÖSYM’den gelen kazanan öğrenci bilgilerinin sisteme girilmesi ile başlayan ve dersleri, ders kayıtlarını, öğretim elemanları not girişlerini, transkript ve diploma basımı vb. gibi öğrenci işleri daire başkanlıkları tarafından ağırlıklı olarak yürütülen işleri takip etmesine yardımcı olan bir otomasyon sistemidir. Devamı...

3fects

Bu katalog, Avrupa Komisyonu tarafından her yıl verilen mükemmellik ödülü olan AKTS etiketinin alınmasıda kilit rol oynar.

DETAYLI BİLGİ

AKTS-TYYÇ YÖNETİM SİSTEMİ
AKTS ve TYYÇ Kataloğu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen Ulusal Yeterlilikler ile Bologna Süreci uygulamalarını birleştiren bir bilgi paketidir. Üniversiteler, eğitim anlayışı ile hedefleri hakkında ayrıntılı bilgi vermek amacıyla AKTS ve TYYÇ Kataloğu’nu özel olarak hazırlarlar. Devamı...

HİZMETLER

YENİ KAZANÇLAR YARATAN ETKİLİ ÇÖZÜMLERİMİZ

3! Bilgi Teknolojileri, bilişim ihtiyaçlarının çözümleri için yıllardır varolan, dinamizmini yitirmiş, her misyonu aynı anda ve her işletme için aynı şekilde gerçekleştirmeye çalışan, esnemeye ve gelişmeye kapalı geleneksel çözümlere yeni alternatifler getirmektedir.

WEB UYGULAMALARI

3! Bilgi Teknolojileri, E-ticaret, CMS, Sosyal medya uygulamaları da dahil olmak üzere tüm web uygulamalarını sizin için tasarlar, geliştirir ve yönetir. 3! Bilgi Teknolojileri, isteklere hızlı cevap veren ve kullanıcı odaklı uygulamalar ile kurumunuza katma değer yaratırken kullanıcıları da mutlu etmeyi hedeflemektedir.

MOBİL UYGULAMALAR

Akıllı telefon ve tabletler artık günlük yaşamın kaçınılmaz bir parçası. 3! Bilgi Teknolojileri, iOS (iPhone, iPad ve iPod), Android ve Windows Phone başta olmak üzere bir çok platform için geliştirdiği uygulamalar ile sizin de bu ekosisteme dahil olmanızı sağlamaktadır.

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI

3! Bilgi Teknolojileri, işletmenizde darboğaz oluşturan sorunları analiz ederek sizlere danışmanlık servisi sağlamaktadır. Bir sonraki aşama olarak, yazılımsal ve donanımsal olarak çözümlerin tespiti, yapılandırılması ve uygulanması ile projeleri geliştirmektedir. Temel ilke olarak, karar noktalarında amaçların belirlenmesi, bu amaçlara yönelik seçeneklerin sistematik olarak incelenmesi, bütünsel olarak değerlendirilmesinde yardımcı, problem çözmeye yönelik, hızlı ve pratik bir yaklaşım benimsenmektedir.

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMLERİ

3! Bilgi Teknolojileri, eğitim dünyasının gelişen teknolojiler ile paralel olarak büyüyen yönetim süreçlerindeki bilgi sistemleri ihtiyaçlarına, ekibinin bu alandaki geniş tecrübesi ile yanıt vermektedir. Özellikle üniversiteler için geliştirilen öğrenci bilgi sistemi otomasyonu, kampüs web yönetim sistemleri, akademik personel bilgi sistemi, e-eğitim yönetim sistemi, eğitim için sosyal medya ağı uygulaması ve Bolonya Süreci / AKTS kataloğu yönetim sistemi gibi uygulamalar, bu alandaki başlıca çözümleri oluşturmaktadır.

KURUMSAL ÇÖZÜMLER

Hızla gelişen teknoloji ve iş dünyasının yükselen ritmi, günümüzde her işletmenin kendi ihtiyaçlarına uygun özel yazılım çözümleri aramasına yol açmıştır. 3! Bilgi Teknolojileri bu işletmelere, özelliklerinin sadece bir kısmını kullandıkları, ihtiyaçlarına göre oluşturulmamış, daha çok kendi isteklerini varolan yazılımlara göre şekillendirdikleri, pahalı ve kapalı sistemlerle oluşturulmuş çözümler yerine, tamamen işletmenin ya da kurumun isteklerine göre tasarlanmış, en son teknolojiler kullanıldığı için gelecekte ortaya çıkabilecek yeni ihtiyaçların kolaylıkla karşılanabileceği, modüler ve esnek çözümler sunmaktadır.

YAZILIM DANIŞMANLIĞI

3! Bilgi Teknolojileri, ihtiyaç analizinden ürünün kurulum ve bakımına kadar yazılım geliştirme süreçlerini önemser. İhtiyaç analizi, yazılım tasarımı ve mimarisi, kodlama, test etme, bakım ve kurulumdan oluşan yazılım geliştirme süreçlerinin verimini artırarak kaliteli bir yazılım geliştirme süreci yaratılır çünkü kaliteli bir yazılım ancak kaliteli süreçle ortaya çıkar.

Referanslar

KATMA DEĞER YARATAN ETKİLİ ÇÖZÜMLERİMİZ

Üniversite Bilgi Sistemlerinden, İş Zekası Yazılımlarına, Web Tabanlı Uygulamalardan Mobil Çözümlere,Toplamda 30 Yılı Aşan Deneyimimiz İle, Üniversitelere, Çok Uluslu Şirketlere, STK'lara ve Avrupa Birliği Projelerine anahtar teslim yazılım çözümleri sunuyoruz.

NE DEDİLER?

YAZILIM GELİŞTİRME

Nasıl Çözüm Üretiyoruz?

3! Bilgi Teknolojileri yazılım ekibi, özel ihtiyaçlara cevap verebilmek için, alanlarında uzun yıllara varan tecrübeleri ve başarıları ile, Web ve mobil teknolojilere olan tutkularını da yanlarına alarak, modern yazılım geliştirme metodolojilerini uygulamaktadır.

ARAŞTIRMA

Müşteri ihtiyaçlarının en iyi şekilde anlaşılması ve bu alandaki yeni trendlerin belirlenmesi geliştirmenin en önemli aşamasıdır.

KONSEPT

Geliştirilecek çözümün konsept aşaması, müsterinin nasıl bir sonuçla karşılaşacağını görmesi ve anlaması açısından son derece faydalıdır.

GELİŞTİRME

Gerekli sistem analizi ve konsept çalışmaları yapılmış projenin, genellikle Agile yaklaşımı ile geliştirildiği aşamadır.

TEST

Geliştirilen proje, güvenlik, kullanıcı deneyimleri ve performans gibi çeşitli testlerden geçer.

KARİYER

ARAMIZA KATILIN

İSTANBUL ULUS VE İZMİR OFİSİMİZDE ÇALIŞMAK ÜZERE PHP DEVELOPER’LAR ARIYORUZ.

 • Tercihen Yazılım ya da Bilgisayar Mühendisliği mezunu,
 • İyi derecede PHP bilen, OOP tabanlı yazılımlar geliştirebilen,
 • İyi derecede SQL bilen,
 • Tercihen mobil platformlarda da yazılım geliştirebilen ya da geliştirmeye istekli,
 • Kurumsal ve çok kullanıcılı projelerde çalışmış, bunları referans gösterebilen, (Sr. adaylar için)
 • Yeni web teknolojilerine hakim, yükselen web development trendlerini yakından takip eden,
 • İyi derecede İngilizce bilen,
 • Askerlikle ilişiği olmayan ya da en az 2 yıl tecili olan,
 • Yüksek sorumluluk sahibi,
 • Kaotik ortamlarda ve kriz zamanlarında kendini evinde hisseden,

 • Adayların CV'lerini kariyer@3faktoriyel.com adresine göndermeleri gerekmektedir.

İLETİŞİM

Bize Ulaşın

3! BİLGİ TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.

Lotus World, Ambarlıdere Sk. No:6 Kat 5, 34347
ULUS, BEŞİKTAŞ İSTANBUL
Tel: +90 (212) 2844033 info@3faktoriyel.com
HARİTADA GÖSTER3! AR-GE VE YAZILIM LTD. ŞTİ.

GÜLBAHÇE MAH. GÜLBAHÇE CAD. İYTE SİTESİ No:1/40/29
URLA, İZMİR
Tel: +90 (232) 335 18 84 arge@3faktoriyel.com
HARİTADA GÖSTER

Ad Soyad
Telefon
E-Posta
Mesajınız